Inicio Contaminación acústica Concellos convenios

Acústica Concellos Convenios

Convenios Xunta-Municipios

Entre as accións previstas pola Administración autonómica para a colaboración cos concellos en materia de ruído, atópanse:

  • Solicitud de equipos
  • Formación ao persoal dos concellos: A Academia Galega de Seguridade Pública organiza de forma regular cursos de formación en materia de ruído para persoal dos corpos de Policía Local de Galicia, que permiten coñecer o funcionamento e uso de sonómetros. Enlace: http://agasp.xunta.es