Inicio Contaminación acústica Lexislación Outra

Acústica Lexislación Outra

Outra lexislación

Lexislacións adicionais

  • Real Decreto 286/2006, do 10 de marzo, sobre a protección da saúde e a seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición ao ruído.
  • Real Decreto 524/2006 de 28 de abril, polo que se modifica o Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, polo que se regulan as emisións sonoras no entorno debidas a determinadas máquinas de uso ao aire libre.