Inicio Contaminación acústica Lexislación Europea

Acústica Lexislación Europea

Lexislación Europea

Con elas preténdese establecer un enfoque común para a análise do ruído nos Estados membros así como as ferramentas a empregar co fin de evitar, prever e reducir os efectos nocivos e molestias da exposición ao ruído ambiental; por medio da elaboración de Mapas de Ruído e Plans de Acción.

  • Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de xuño de 2002, sobre a avaliación e xestión do ruído ambiental.
  • Recomendación da Comisión de 6 agosto de 2003, relativa ás orientacións sobre os métodos de cálculo provisionais revisados para o ruído industrial, procedentes de aeronaves, tráfico rodado e ferroviario e os datos de emisións correspondentes.
  • Directiva 2015/996 da Comisión, do 19 de maio de 2015, pola que se establecen métodos comúns de avaliación do ruído en virtude da Directiva 2002/49/CE do Parlamento Europeo e do Consello.