Inicio Contaminación acústica default text Efectos del ruido

Acústica Xeral Efectos Ruido

Efectos do ruído

En función do son que se estea producindo e o nivel acadado estaremos falando de ruído ou non. Se ben ese é un límite subxectivo, non así as consecuencias que pode supoñer.

Como se pode ver na seguinte figura, en función do nivel de ruído haberá uns impactos na saúde que poden chegar a ser irreversibles: desde efectos subxectivos como molestias (máis de 50 dB), ata fisiolóxicos como o deterioro na audición (máis de 100 dB), pasando por efectos psicolóxicos como as interferencias na comunicación, descanso ou sono.