Inicio Pregunta frecuente

Quen é responsable do residuo mentras se realiza o transporte?

O transportista non asume responsabilidad.

O transportista non asume responsabilidad, so actúa como intermediario.

O produtor do residuo é responsable do mesmo ata que o entrega a un xestor autorizado, polo tanto o transportista non asume a responsabilidade do residuo senón que actúa como intermediario.