Inicio Pregunta frecuente

Que é o rexistro telemático?

É quen recibe a entrada ou saida de tramites electrónicos.

Mediante o Decreto 164/2005 creouse o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia para a recepción ou saída de solicitudes, escritos e comunicacións por vía telemática.

Mediante o Decreto 164/2005 creouse o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia para a recepción ou saída de solicitudes, escritos e comunicacións por vía telemática, e mediante sinatura electrónica, para aqueles procedementos que son obxecto de tramitación electrónica.