Inicio Pregunta frecuente

Que é a sinatura electrónica?

O certificado dixital é totalmente gratuito en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

A sinatura electrónica avanzada substitúe a sinatura manual.

A sinatura electrónica avanzada substitúe á sinatura manual.

A sinatura electrónica permite identificar ao asinante e detectar calquera cambio posterior dos datos asinados. Cun certificado dixital expedido pola Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o usuario poderá asinar telemáticamente os documentos de traslado.

O certificado dixital é totalmente gratuíto en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.