Inicio Pregunta frecuente

Quen pode ser usuario?

Quien usa GaIA.

Nesta páxina encontrará información sobre quenes son os usuarios de GaIA.

  • Todas as empresas produtoras de residuos perigosos que entreguen os seus residuos a xestores autorizados en Galicia.
  • Todos os xestores de residuos perigosos autorizados en Galicia.