Inicio Pregunta frecuente

Vantaxes do procedemento telemático

O procedemento telemático é máis rápido.

O procedimiento telemático axiliza os trámites.

  • Cun único preaviso pode facer varios traslados.
  • Os datos do traslado so sé introducen unha vez, utilizando a mesma información tanto para a notificación previa como para a emisión do documento de control e seguimento.
  • Os documentos de traslado, unha vez asinados dixitalmente, preséntanse de forma inmediata ante a Administración e o xestor.
  • As notificacións previas (NPT) e os documentos de traslado emitidos quedan rexistrados no Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, sen necesidade de presentalos periódicamente en formato papel ante a Administración.
  • Pode obter a relación de traslados realizados para incluír directamente na declaración anual.