Inicio Pregunta frecuente

Que tipo de traslados se poden tramitar telemáticamente?

Listado de traslados que se pueden tramitar telemáticamente.

Nesta páxina encontrará a lista de traslados que se poden tramitar telmáticamente e os documentos asociados.

  • Recollida dun mesmo residuo a varios pequenos produtores por parte dun xestor-recolledor (documento SXCR-1)
  • Recollida de varios residuos a un mesmo pequeno produtor por parte dun xestor-recolledor (documento SXCR-3)
  • Recollida dun residuo a un gran produtor por parte dun xestor (Documento de Control e Seguimento-DCS)