Inicio Listado novas IP da solicitud...

IP da solicitude de modificación da AAI e do estudo de impacto ambiental para a execución do novo depósito de seguridade DDS III do Centro de tratamento de residuos industriais en Galicia.[,,,].

Información pública

Ligazón

Prazo: trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.