Inicio Listado novas Información púb...

Información pública do Estudo Ambiental Estratéxico do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030.

Información pública.

Anuncio da Oficina Española de Cambio Climático e da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico sobre a apertura do período de información pública do Estudo Ambiental Estratéxico do Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030.

Ligazón

O prazo de presentación de observacións comeza o día seguinte ao de publicación deste anuncio no BOE/BOE e finalizará despois de 45 días hábiles contados a partir de dita data.