Inicio Listado novas AAE simplificad...

AAE simplificada Modificación do Plan xeral de ordenación municipal no polígono 30.1 e no PE O29 da Coruña

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación do Plan xeral de ordenación municipal no polígono 30.1 e no PE O29 da Coruña. Promotor: Concello da Coruña. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2020AAE2418. Código Web: 2289/2020. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 08/01/2020 ata o día 09/03/2020.