Inicio Listado novas Información Púb...

Información Pública da documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada á central térmica de ciclo combinado de Naturgy Generación, S.L.U., Arteixo

Información Pública

ANUNCIO do 4 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada á central térmica de ciclo combinado de Naturgy Generación, S.L.U., situada no concello de Arteixo (expediente 2018-IPPC-M-65).

Ligazón

Un período de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.