Inicio Listado novas Avaliación ambi...

Avaliación ambiental estratéxica simplificada do plan: Plan especial de reforma interior do APR-45

Avaliación ambiental estratéxica simplificada

Está a súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada Nome do plan: Plan especial de reforma interior do APR-45. Promotor: Corazonia Verín, S.L. Órgano substantivo: Concello de Verín. Expediente: 2019AAE2375. Código web: 2266/2019. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 04/11/2019 ata o día 07/01/2020 nesta ligazón