Inicio Listado novas Plan parcial do...

Plan parcial do sector SURB-I solo urbanizable de uso industrial da Cabana, concello de Muras

Avaliación ambiental estratéxica

Está á súa disposición, co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece o artigo 60.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, o documento ambiental estratéxico e o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Plan parcial do sector SURB-I solo urbanizable de uso industrial da Cabana, concello de Muras. Promotor: Concello de Muras. Órgano substantivo: Concello de Muras. Expediente: 2019AAE2347. Código web: 2234/2019. No caso de que o estimen conveniente, rógase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 11/09/2019 ata o día 11/11/2019.

Na páxina web da CMATV está á súa disposición o documento ambiental estratéxico e o borrador (ligazón