Inicio Listado novas Información púb...

Información pública o estudo de impacto ambiental e a documentación de solicitude de autorización ambiental integrada presentados por Ganadería Federico, S.C.

Información Pública

ANUNCIO do 21 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e a documentación de solicitude de autorización ambiental integrada presentados por Ganadería Federico, S.C. para o proxecto de ampliación dunha explotación porcina de ceba, situada no lugar de Pazos, no concello de Rodeiro, provincia de Pontevedra (expediente 2017-IPPC-I-127).

Ligazón