Inicio Listado novas ACTUALIZACIÓN: ...

ACTUALIZACIÓN: Xestores de vehículos ao final da súa vida útil: Período de adaptación ao Real Decreto 20/2017

As instalacións de xestión de vehículos ao final da súa vida útil deben solicitar antes do 23 de xullo de 2017 a revisión das súas autorización .

As instalacións de xestión de vehículos ao final da súa vida útil deben solicitar antes do 23 de xullo de 2017 a revisión das súas autorización para adaptala, no que proceda, ó disposto no novo real decreto.

O 22 de xaneiro de 2017 entrou en vigor o Real Decreto 20/2017, do 20 de xaneiro, sobre vehículos ao final da súa vida útil, que derroga o anterior real decreto (RD 1383/2002, do 20 de decembro).

A consecuencia da entrada en vigor deste RD, as instalacións de xestión de vehículos ao final da súa vida útil deben solicitar antes do 23 de xullo de 2017 a revisión das súas autorización para adaptala, no que proceda, ó disposto neste real decreto.

Poden consultar a documentación a presentar e os requisitos esixidos no seguinte enlace.