Inicio Listado novas Apertura do per...

Apertura do período de información pública para a proposta de asignación individualizada de dereitos de emisión a operadores aéreos para os anos 2024 e 2025

Información pública

Anuncio da Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre a apertura do período de información pública para a proposta de asignación individualizada de dereitos de emisión a operadores aéreos para os anos 2024 e 2025 no réxime de comercio de dereitos de emisión da Unión Europea.

Publicación na páxina Web do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (http://www.miteco.es/) da proposta da asignación individualizada de dereitos de emisión a operadores aéreos para os anos 2024 e 2025 no réxime de comercio de dereitos de emisión da Unión Europea, de conformidade coa Directiva 2003/87/CE pola que se establece un réxime para o comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro na Unión.
 
A publicación desta proposta de asignación de dereitos de emisión realízase a fin de sometela a información pública. As observacións remitiranse preferiblemente á conta de correo electrónico bzn-IP-Ets@miteco.es ou mediante escrito dirixido ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.
 
O prazo de presentación de observacións comeza o día seguinte ao de publicación deste anuncio no BOE e finalizará despois de 20 días hábiles contados a partir de dita data.