Inicio Listado novas MP das NNSSPP p...

MP das NNSSPP para a delimitación do solo de núcleo rural de Vilar do Mato, Redondela

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 9/2021, do do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Plan: Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento de Redondela para a delimitación do solo de núcleo rural de Vilar do Mato. Promotor: Concello de Redondela. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Urbanismo. Expediente: 2024AAE2903. O prazo para esta consulta está aberto dende o día 11.6.2024 ata o día 23.7.2024.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 11.6.2024 ata o día 23.7.2024.