Inicio Listado novas IP da documenta...

IP da documentación para a revisión da AAI outorgada a Plastic Omnium Equipamientos Exteriores, S.A.U. (A96649496), no concello de Redondela (Pontevedra).

Información pública

ANUNCIO do 22 de marzo de 2024, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Plastic Omnium Equipamientos Exteriores, S.A.U. (A96649496) para a súa planta de fabricación de compoñentes de plástico para o automóbil, concello de Redondela (Pontevedra) (expediente 2023-IPPC-M-89).

Ligazón

Prazo: 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.