Inicio Listado novas IP do expedient...

IP do expediente de autorización para a legalización dunha plantación de 500 eucaliptos, na marxe esquerda do Rego dá Lagoa, en Vilaxuste - T.M. de Portomarín (Lugo) - CH do Miño-Sil, O.A.

Información pública

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Ou.A. de información pública do expediente de autorización para a legalización dunha plantación de 500 eucaliptos, na marxe esquerda do Rego dá Lagoa, na parcela 16-polígono 1 da parroquia de Vilaxuste (San Pedro) do T.M. de Portomarín (Lugo).

Ligazón

Prazo: UN MES, contado a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio en BOE.