Inicio Listado novas IP do expedient...

IP do expediente de autorización para a talla de 1.160 frondosas (castiñeiros, carballos e bidueiros), en ambas as marxes dun arroio innominado, no Burgo - T.M. de Lugo (Lugo) - CH do Miño-Sil, O.A.

Información pública

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A. de información pública do expediente de autorización para a talla de 1.160 frondosas (castiñeiros, carballos e bidueiros), en ambas as marxes dun arroio innominado, parcela 134-polígono 502 da parroquia do Burgo (San Vicente) do T.M. de Lugo (Lugo).

Ligazón

Prazo: UN MES, contado a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio en BOE.