Inicio Listado novas IP do exp. de a...

IP do exp. de autorización para a talla de 125 árbores e pódaa de 9 árbores, no D.P.H., zona de servidume e zona de policía do Rego de Casal -Vilalba (Lugo) - C.H. do Miño-Sil, O.A.

Información pública

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A. de información pública do expediente de autorización para a talla de 125 árbores e pódaa de 9 árbores, no dominio público hidráulico, zona de servidume e zona de policía do Rego de Casal, parcela 1495-polígono 13 da parroquia de Santabaia (San Pedro) do T.M. de Vilalba (Lugo).

Ligazón

Prazo: UN MES, contado a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio en BOE.