Inicio Listado novas Proxecto de Rea...

Proxecto de Real Decreto para a conservación de praderías de fanerógamas mariñas en augas mariñas do mediterráneo español

Participación pública

Este proxecto de real decreto ten por obxecto garantir, mediante un marco xurídico homoxéneo, a conservación das praderías de fanerógamas mariñas de Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa, e as comunidades biolóxicas das que forman parte no litoral mediterráneo, mediante un mellor coñecemento da súa situación e a regulación daqueles usos e actividades con impacto potencial sobre estas especies e o seu hábitat. Así mesmo, pretende promover accións que contribúan ao mantemento e a consecución do seu estado favorable de conservación e, cando resulte posible e oportuno, a restauración das praderías degradadas ou destruídas no pasado pola acción humana.

Ligazón

Ata o luns 02 de outubro de 2023.

As alegacións poderán remitirse á dirección de correo: buzon-sgb@miteco.es  indicando no asunto: "RD Fanerógamas mariñas"