Inicio Listado novas IP da documenta...

IP da documentación para a revisión da AAI para a planta de produción de leite UHT, leite en po e outros produtos lácteos de Leite Celta, S.L., Pontedeume

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 4 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada para a planta de produción de leite UHT, leite en po e outros produtos lácteos de Leche Celta, S.L., no concello de Pontedeume, provincia da Coruña (expediente 2020-IPPC-M-33).

Ligazón

Durante un período de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.