Inicio Listado novas Estudo de impac...

Estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización ambiental integrada para a planta de tratamento de residuos orgánicos de Compost Galicia, S.A., no concello de Leiro (Ourense)

Información pública

ANUNCIO do 28 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización ambiental integrada para a planta de tratamento de residuos orgánicos de Compost Galicia, S.A., no concello de Leiro (Ourense) (expediente 2021-IPPC-I-111).

Ligazón

Faise público que por espazo de trinta (30) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.