Inicio Listado novas Proxecto de act...

Proxecto de actuacións para reducir o risco de inundación do río Intre na contorna da glorieta da rúa Serra de Meira, T.M. Lugo.

Información pública

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Ou.A., polo que se somete a información pública o "Proxecto de actuacións para reducir o risco de inundación do río Intre na contorna da glorieta da rúa Serra de Meira, T.M. Lugo. PdM Miño-Sil ALCH0ICET29UR2380". Clave M1.444-244/2111

Ligazón

Durante o prazo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte da publicación do presente anuncio no último dos Boletíns Oficiais en que se ha de publicar, Boletín Oficial do Estado e Boletín Oficial da Provincia de Lugo. Ademais, quen o desexe poderán consultalo nas oficinas da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Ou.A., sendo necesario solicitar cita previa no número de teléfono 988 399 422