Inicio Listado novas Información púb...

Información pública do "Proxecto construtivo para a mellora do saneamento e depuración de augas residuais de Cerredelo,T.M. de Sandiás (Ourense)

Información pública

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., polo que se somete a información pública o "Proxecto construtivo para a mellora do saneamento e depuración de augas residuais de Cerredelo, T.M. de Sandiás (Ourense ). PdM Miño-Sil ES010_3_CHCH0SCET29SR2443. "M1.332-056/2111

Ligazón

Durante o prazo de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación do presente anuncio no último dos Boletíns Oficiais en que se ha de publicar, Boletín Oficial do Estado e Boletín Oficial da Provincia de Ourense.