Inicio Listado novas Información púb...

Información pública do "Proxecto para as obras de prolongación do paseo do Malecón en Petín (T.M. de Petín - Ourense)

Información pública

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., polo que se somete a información pública o "Proxecto para as obras de prolongación do paseo do Malecón en Petín (T.M. de Petín - Ourense). PdM Miño-Sil ES010_3_CHCH0XCET29WP2537". Clave: M1.444-259/2111.

Ligazón

Durante o prazo de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación do presente anuncio no último dos Boletíns Oficiais en que se ha de publicar, Boletín Oficial do Estado e Boletín Oficial da Provincia de Ourense.