Inicio Listado novas Información púb...

Información pública da documentación para a revisión da AAI outorgada a Promalia Proyectos, S.L. para a explotación porcina de porcas reprodutoras, Lendo - Laracha

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 12 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete á información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Promalia Proyectos, S.L. para a explotación porcina de porcas reprodutoras situada na parroquia de Lendo, concello da Laracha (A Coruña) (expediente 2019-IPPC-M-176).

Ligazón

Sométese á información pública, durante un período de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.