Inicio Listado novas Información púb...

Información pública da solicitude de AAI para a planta de xestión de residuos no parque empresarial Veigadaña de PMA Nutrigrás, S.A.

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 14 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización ambiental integrada para a planta de xestión de residuos no parque empresarial Veigadaña de PMA Nutrigrás, S.A., no concello de Mos, provincia de Pontevedra (expediente 2022-IPPC-I-43).

Ligazón

Trinta (30) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.