Inicio Listado novas IP da documenta...

IP da documentación da solicitude de modificación substancial da AAI, outorgada a Cooperativas Orensanas, S.C.G. para o seu centro de procesamento avícola de Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense).

Información pública

ANUNCIO do 6 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación da solicitude de modificación substancial da autorización ambiental integrada co número de rexistro 2007/0081_NAA/IPPC_143, outorgada a Cooperativas Orensanas, S.C.G. para o seu centro de procesamento avícola de Santa Cruz de Arrabaldo, concello de Ourense (expediente 2022-IPPC-M-41).

Ligazón

Prazo:  20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia