Inicio Listado novas Delimitación de...

Delimitación de solo de núcleo rural en Subarreiro, concello de Pol.

Avaliación ambiental estratéxica simplificada

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas,segundo establece a a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Delimitación de solo de núcleo rural en Subarreiro, concello de Pol. Promotor: Concello de Pol. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2022AAE2687.

No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.
O prazo para esta consulta está aberto dende o día 20.05.2022 ata o día 04.07.2022 na seguinte ligazón