Inicio Listado novas Modificación pu...

Modificación puntual do PXOM no ámbito do sector de solo urbanizable R-3 O Piñeiro, Miño

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas,segundo establece a a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual do PXOM de Miño no ámbito do sector de solo urbanizable R-3 “O Piñeiro”. Promotor: Concello de Miño. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2022AAE2686. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan. O prazo para esta consulta está aberto dende o día 13.05.2022 ata o día 28.06.2022.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 13.05.2022 ata o día 28.06.2022.