Inicio Listado novas Guía de novidad...

Guía de novidades da nova Lei Residuos estatal no uso e manexo da Plataforma GaIA eResiduos

Plataforma GaIA eResiduos

No seguinte documento pode consultar a Guía de novidades da Lei 7/2022,de 8 de abril, de residuos e solos contaminados para unha economía circular sobre a aplicación GaIA eResiduos. O obxectivo desta guía é proporcionar a todos os actores implicados na produción e xestión de residuos dun resumo de como afecta o articulado desta Lei ao uso e manexo da plataforma GaIA eResiduos.


SIRGA