Inicio Listado novas IP do proxecto ...

IP do proxecto de decreto polo que se modifica o D 64/2009, do 19 de febreiro, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do PN Baixa Limia-Serra do Xurés

Información pública

ANUNCIO do 29 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se acorda someter ao procedemento de información pública o proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 64/2009, do 19 de febreiro, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, e polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

Ligazón

Someter á información pública, por un prazo de quince días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio.