Inicio Listado novas AAE Modificació...

AAE Modificación puntual do Plan parcial SU-12 Noalla

Avaliación ambiental estratéxica simplificada

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual do Plan parcial SU-12 Noalla. Promotores: Acciona Inmobiliaria, S.L. Órgano substantivo: Concello de Sanxenxo. Expediente: 2021AAE2629. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 24.11.2021 ata o día 10.01.2022 nesta ligazón