Inicio Listado novas Información púb...

Información pública a revisión da autorización ambiental integrada de Hijos de Rivera, S.A.U. para a planta de fabricación de cervexa

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 15 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a revisión da autorización ambiental integrada de Hijos de Rivera, S.A.U. para a planta de fabricación de cervexa na Coruña (expediente 2020-IPPC-M-46)

Ligazón

Faise público que por espazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.