Inicio Listado novas Información púb...

Información pública sobre borrador de Directrices para a creación de Zonas de Baixas Emisións

Información pública

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico ( MITECO) abre o período de información pública da proposta de Directrices para a creación de Zonas de Baixas Emisións ( ZBE), un documento que servirá de guía para que as entidades locais poidan deseñar e implantar estas áreas. A Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética establece que os municipios españois de máis de 50.000 habitantes, os territorios insulares e os municipios de máis de 20.000 habitantes que superen os valores límite de contaminantes regulados ( RD 102/2011), deberán adoptar antes de 2023 plans de mobilidade urbana sustentable para introducir medidas de mitigación e reducir as emisións da mobilidade, incluíndo, entre outras, o establecemento de zonas de baixas emisións. A creación destas zonas de baixas emisións está tamén prevista no Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima e no Programa Nacional de Control da Contaminación Atmosférica.

Ligazón

Establécese o prazo do período de información pública entre os días 10 e 30 de setembro de 2021, seguindo o procedemento previsto para normas de incidencia ambiental nos artigos 16 e 18 da Lei 27/2006, do 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente.

Presentación de alegacións:

As alegacións poderán remitirse á dirección de correo: bzn-sgalsi@miteco.es indicando no asunto: "Borrador de Directrices para a creación de Zonas de Baixas Emisións"