Inicio Listado novas Plans Hidrolóxi...

Plans Hidrolóxicos do terceiro ciclo de planificación (2022-2027)

Consulta pública

Facilítanse as ligazóns á documentación dos plans hidrolóxicos de terceiro ciclo, tanto intercomunitarios como intracomunitarios, que se atopan en fase de consulta pública.

Ligazón

Coa publicación no BOE/BOE do 22 de xuño de 2021 do Anuncio da Dirección Xeral da auga polo que se inicia o período de consulta pública dos documentos "Proposta de proxecto de plan hidrolóxico", "Proposta de proxecto de plan de xestión do risco de inundación" e "Estudo Ambiental Estratéxico conxunto", ábrese un prazo (de seis meses no caso da proposta de plans hidrolóxicos) para que calquera interesado poida realizar as achegas e formular as observacións e suxerencias que estime oportunas, dirixidas ao organismo de conca correspondente.