Inicio Listado novas Modificación pu...

Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Baralla

Avaliación ambiental estratéxica simplificada

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Baralla: aliñacións e dotacións no solo urbano e modificación do solo urbanizable SUB-1. Promotor: Concello de Baralla. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2021AAE2574.

No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 10.06.2021 ata o día 22.07.2021 na seguinte ligazón