Inicio Listado novas IP da documenta...

IP da documentación da revisión da AAI da planta de tratamento de augas hidrocarburadas de Sertego Servizos Ambientais, S.L. concello de Lalín

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 20 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación da revisión da autorización ambiental integrada da planta de tratamento de augas hidrocarburadas que Sertego Servicios Medioambientales, S.L. posúe no concello de Lalín (expediente 2020-IPPC-M-16).

Ligazón

Faise público que por espazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.