Inicio Listado novas Consulta públic...

Consulta pública da Proposta de proxecto de plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa ciclo 2021-2027 e do Estudo ambiental estratéxico da proposta de proxecto [...].

Consulta pública

RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2021 pola que se anuncia a apertura do período de consulta pública da Proposta de proxecto de plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa ciclo 2021-2027 e do Estudo ambiental estratéxico da proposta de proxecto de plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa ciclo 2021-2027.

Ligazón

Prazo: seis (6) meses a Proposta de proxecto de plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa ciclo 2021-2027 e o Estudo ambiental estratéxico da proposta de proxecto de plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa ciclo 2021-2027.