Inicio Listado novas IP da document...

IP da documentación para a revisión da AAI da planta de fabricación de pensos compostos e de tratamento de leite e derivados, concello de Ames

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 26 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada da planta de fabricación de pensos compostos e de tratamento de leite e derivados que se localiza no concello de Ames e da que son titulares Cooperativas Lácteas Unidas, Sociedade Cooperativa Galega (CLUN) e Neo Ames, S.L.U., autorización ambiental integrada 2007/0059_NAA/IPPC_115 (expediente 2020-IPPC-M-62).

Ligazón

Faise público que, por espazo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.