Inicio Listado novas Información púb...

Información pública da documentación da revisión da AAI da planta recuperadora de disolventes usados que Recuperadora Gallega de Disolventes, S.L. (Regadi)

Autorización Ambiental Integrada

ANUNCIO do 10 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación da revisión da autorización ambiental integrada da planta recuperadora de disolventes usados que Recuperadora Gallega de Disolventes, S.L. (Regadi) posúe no concello do Porriño (expediente 2020-IPPC-M-17).

Ligazón

Faise público que por espazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.