Inicio Listado novas MP núm. 11 do P...

MP núm. 11 do PXOM para a ampliación da estación depuradora de augas residuais, Vilagarcía de Arousa

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual núm. 11 do PXOM para a ampliación da estación depuradora de augas residuais, Vilagarcía de Arousa. Promotor: Concello de Vilagarcía de Arousa. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2021AAE2544. Código Web: 2398/2021. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 05.03.2021 ata o día 05.05.2021.