Inicio Listado novas IP da solicitud...

IP da solicitude de autorización administrativa previa, [...], do estudo de impacto ambiental e do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal das instalacións do parque eólico Serra do Faro [...]

Información pública

RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal das instalacións do parque eólico Serra do Faro, ampliación II, situado nos concellos de Rodeiro, Dozón (Pontevedra), San Cristovo de Cea e Piñor (Ourense), promovido por Pena da Costa Eólica, S.L. (expediente IN408A 2020/17).

Ligazón

Prazo: 30 días contados a partir da última publicación desta resolución.