Inicio Listado novas Modificación pu...

Modificación puntual do PXOM de Ames parcela dotacional no solo urbano de Bertamiráns, Ames

Avaliación Ambiental Estratéxica

Está a súa disposición co obxecto de sometelo a consultas, segundo establece a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, o borrador do seguinte plan: Procedemento: avaliación ambiental estratéxica simplificada. Nome do plan: Modificación puntual do PXOM de Ames parcela dotacional no solo urbano de Bertamiráns. Promotor: Concello de Ames. Órgano substantivo: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Expediente: 2021AAE2540. Código web: 2394/2021. No caso de que o estimen conveniente, prégase envíen as observacións e suxestións que considere oportunas en relación aos posibles efectos ambientais significativos do Plan. O prazo para esta consulta está aberto dende o día 18.02.2021 ata o día 19.04.2021.

Ligazón

O prazo para esta consulta está aberto dende o día 18.02.2021 ata o día 19.04.2021.