Inicio Listado novas Proxecto de mel...

Proxecto de mellora do saneamento e depuración en Meira (Lugo). PdM Miño-Sil XGX0SBED29UR0107

Información Pública

Anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., polo que se somete a información pública o "Proxecto de mellora do saneamento e depuración en Meira (Lugo). PdM Miño-Sil XGX0 SBED29 UR0107". Clave: M1.327-025/2111.

Ligazón

Vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación do presente anuncio no último dos Boletíns Oficiais en que se ha de publicar, Boletín Oficial do Estado e Boletín Oficial da Provincia de Lugo.